🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

توسط نیرو های شهرداری طبس انجام شد:

? یک قلاده گرگاس در گلخانه شهرداری طبس به دام افتاد.

⭕️ این حیوان که ترکیبی از سگ و گرگ است: دارای جثه‌ای بزرگ می‌باشد که مدتی در شهرستان طبس دیده شده و گوسفندان را می‌درید.

✍️ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس