🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

✅ شهردار طبس در دیدار با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، اقدام آمریکا بر علیه سپاه و پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم و بر همبستگی ملت ایران با مدافعان وطن تاکید کرد.

? در این دیدار روسای اداره عمران و شهرسازی، اداره خدمات و ایمنی شهری و روابط عمومی شهرداری حضور داشتند.