🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

در کنار مردم

نیروهای اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس از اولین لحظات شروع باران رحمت الهی در کنار همشهریان بودند تا از آسیب به اموال و

کمک به همشهریان

نیروهای ستاد بحران شهری شهرداری طبس به برخی همشهریان گرفتار در سیل بویژه در

گرامیداشت روز پاسدار

✅ شهردار طبس در دیدار با فرمانده ناحیه مقاومت بسیج، اقدام آمریکا بر علیه سپاه و پاسداران انقلاب اسلامی را محکوم و بر همبستگی ملت