🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

با توجه به بارش‌های پیش‌بینی شده در هفته آینده، مهندس بهارستانی شهردار، مهندس سجادی معاون مدیرکل و رئیس راه و شهرسازی و مهندس حیدری رئیس راهداری و حمل و نقل جاده‌ای شهرستان طبس از مسیرهای دشت‌آبها و سیلاب‌ها بازدید کردند.

تصمیماتی در راستای انحراف آب‌های روان و نیز دپوی آنها در مکان‌هایی موقت و بی‌خطر جهت بهره‌برداری‌های بعدی و نیز نفوذ در سفره‌های زیرزمینی بحث و تبادل نظر اتخاذ شد.

در این بازدید مهندس مقدس‌زاده رئیس اداره خدمات و ایمنی شهری، آقای حقانی مسئول پیگیری‌های ویژه شهردار، آقای سنگکی مسئول خدمات شهری، اقای معمار مسئول تاسیسات و موتوری شهرداری طبس حضور داشتند.