🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مار در منزل

مار یک و نیم متری توسط نیروهای آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری طبس در یک منزل مسکونی زنده‌گیری شد.

کنترل میدانی / بحران تحت مدیریت

با توجه به بارش‌های پیش‌بینی شده در هفته آینده، مهندس بهارستانی شهردار، مهندس سجادی معاون مدیرکل و رئیس راه و شهرسازی و مهندس حیدری رئیس

01

شهرداری طبس در تکاپوی مدیریت بحران

به گزارش روابط عمومی شهرداری طبس، در پی وقوع بارندگی های اخیر و آب گرفتگی معابر، شهردار طبس ضمن بازدید میدانی از وضعیت جریانات روان