🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

?کمیسیون معاملات با موضوع بررسی وضعیت شرکت های پیمانکاری شهرداری طبس به ریاست مهندس مرتضوی سرپرست شهرداری و با حضور آقایان راستینه ، عراقی، طاهری و حقانی اعضای شورای اسلامی شهر طبس ظهر شنبه ۱۷ مهرماه ۱۴۰۰ برگزار گردید

?آقای محمدی رئیس اداره توسعه مدیریت و منابع ، آقای حیدرزاده مسئول حراست مهندس عصاری مسئول واحد عمران امور قراردادها، آقای خلیلیان مسئول امور مالی شهرداری و آقای چمنزاری کارشناس رسمی دادگستری در این جلسه حضور داشتند

✍️روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس