🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

کمیسیون معاملات

?کمیسیون معاملات با موضوع بررسی وضعیت شرکت های پیمانکاری شهرداری طبس به ریاست مهندس مرتضوی سرپرست شهرداری و با حضور آقایان راستینه ، عراقی، طاهری

تازه ترین اخبار