🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

❇️ برگزاری کمیسیون #عالی_سرمایه_گزاری شهرداری طبس با حضور مهندس #بهارستانی رئیس کمیسیون و اعضای این کمیسیون در شهرداری برگزار گردید.

در این جلسه پیرامون موارد ذیل بحث و گفتگو گردید:
❇️ مدیریت مجموعه ورزشی پارسا
❇️ نگهداری باغ گلشن
❇️ تکمیل و تجهیز ساختمان روبه روی مسجد ولیعصر عج شهرک ولیعصر
❇️ واگذاری پارک بانوان به بخش خصوصی
❇️ واگذاری مدیریت پاساژ ستاره شهر به خصوصی

? ۱ آبان ۹۸

✍️روابط عمومی شهرداری طبس