🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

کمیسیون سرمایگذاری

❇️ برگزاری کمیسیون #عالی_سرمایه_گزاری شهرداری طبس با حضور مهندس #بهارستانی رئیس کمیسیون و اعضای این کمیسیون در شهرداری برگزار گردید.

اطلاعیه پسماند

✍️ برنامه جمع آوری #پسماند در مناطق مسکونی شهر طبس به شرح ذیل است:

تکریم شهدا

❇️ حضور و دیدار مهندس #بهارستانی شهردار به اتفاق #جعفریان معاون مدیرکل و مدیریت اموزش و پرورش

تازه ترین اخبار