🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

برگزاری جلسه #کمیته_درآمدی در آبان ماه ۹۸

برخی از جزئیات:
در این جلسه تاکید گردید تا ادارات #آب #گاز #برق و #مخابرات در صورت هرگونه مرمت و بازسازی و حفاری کتبا با شهرداری مکاتبه نمایند.
همچنین تعیین گردید که اداره خدمات و ایمنی شهری نسبت به پیگیری و راه اندازی #میدان_میوه و #تره_بار اقدام نماید.

✍️روابط عمومی شهرداری طبس