🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅جلسه کارگروه ماده ۱۸ سرویس مدارس با اعضای کارگروه درمحل سازمان حمل ونقل

?موضوع جلسه: تصمیم گیری برای سرویس‌های مدارس و شرکت های خدمات رسان

 

تازه ترین اخبار