🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

کارگروه سرویس مدارس

✅جلسه کارگروه ماده ۱۸ سرویس مدارس با اعضای کارگروه درمحل سازمان حمل ونقل