🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

مهندس مجید بهارستانی_ شهردار طبس با دکتر اسدی_ مدیرکل برنامه و بودجه و دکتر شاه محمدی_ مدیر کل پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدارها موضوعات مختلفی از جمله کمبودهای شهرداری طبس در حوزه قیر، ماشین آلات، اعتبارات دولتی و کمک های ممکن سازمان شهرداریها مطرح شد.

#شبکه_خبری_شهرداری_طبس