🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پیام قدردانی

?اعضای محترم شورای شهر?جناب اقای مهندس بهارستانی?جناب اقای مهندس مرتضوی

اقدام فرهنگی / معرفی جاذبه های طبس

مهندس مجید بهارستانی یزدی_ شهردار طبس در دیدار با مسئولین عالی رتبه در تهران، تصاویر جاذبه های گردشگری طبس را اهداء کرد که در دفتر

تعامل با مدیران کشوری

مهندس مجید بهارستانی_ شهردار طبس در معیت خانم دکتر شاه محمدی_ مدیرکل پشتیبانی سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور از نمایشگاه خدمات شهری و حمل و

تعامل کشور

هندس مجید بهارستانی_ شهردار طبس با حضور در بیمارستان آتیه تهران از دکتر تقوی نژاد_ رئیس سازمان مالیاتی کشور عیادت کرد.

پیگیری در سطح ملی

مهندس مجید بهارستانی_ شهردار طبس با دکتر اسدی_ مدیرکل برنامه و بودجه و دکتر شاه محمدی_ مدیر کل پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور دیدار