🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهردار طبس با مدیر عامل سازمان شهرداری های استان خراسان رضوی دیدار کرد

? مهندس بهارستانی شهردار طبس، صبح چهارشنبه ۱۱ فروردین ۱۴۰۰ با حضور در سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی؛ پیگیر وضعیت سهام شهرداری طبس در این سازمان شد.

? مهندس بهارستانی در دیدار با مهندس سنجری مدیرعامل سازمان شهرداری‌های استان خراسان رضوی همچنین خواستار سرمایه‌گذاری این سازمان در پروژه های عام المنفعه و عمرانی شهری طبس شد.

? گفتنی است شهرداری طبس در سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی؛ استان یزد و استان خراسان جنوبی سهامدار است.

✍ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس