🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پیگیری حقوق شهروندی

شهردار طبس با مدیر عامل سازمان شهرداری های استان خراسان رضوی دیدار کرد