🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

♻️ دیدار و گفتگوی آقای امینی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس با

مهندس هدایی معاون مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری تهران