🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

اداره عمران و شهرسازی

✅تجمیع واحدهای خدمات شهری، فضای سبز، تاسیسات و موتوری، آتش نشانی و بازرسی

توسعه پایدار

✅ محوطه سازی و جدول کشی پارک بانوان

پیگیری برای توسعه

♻️ دیدار و گفتگوی آقای امینی رئیس شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس با

دیدار برای شهرسازی

جلسه تخصصی آقای امینی شورای اسلامی شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس

باز آفرینی شهری

نشست تخصصی آقای امینی رئیس شورای شهر و مهندس بهارستانی شهردار طبس

تازه ترین اخبار