🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

#پاک_سازی کانال هدایت آبهای سطحی در بلوار شهید مطهری

?قلی زاده

✍️روابط عمومی شهرداری طبس