🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

چه غرور آفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری در سنگر خدمت به مردم و در جهت تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی، خالصانه از هیچ کوششی دریغ ننموده و با پذیرش غم و شادی و با توکل به ایزد منان از جان و مال خود گذشته و با کوله باری از تجربه سنگر را به دیگران می سپارند.

?جناب آقای سید ابوالفضل حقانی مدیر محترم روابط عمومی شهرداری طبس

از اینکه مدتی از بهترین سال های عمر خود را در کنف الطاف خاصه ی الهی در کسوت مدیر روابط عمومی شهرداری طبس به انجام وظیفه ی ثمر بخش و موثر در این خطه از سرزمین ایران عزیز پرداخته اید؛ خدای بزرگ را شاکر و بسی شایسته است به پاس تلاش ها و زحمات مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه ی شهرستان طبس، نهایت سپاس و قدردانی را خدمت حضرت عالی ابراز داریم.

هر آنکس خدمت جانان به جان‌بهار کرد/به گیتی نام خود را جاودان کرد

✍️ مجید بهارستانی
شهردار طبس گلشن