🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پیام تبریک روز روابط عمومی

چه غرور آفرینند آن عزیزانی که در کمال صداقت و درستکاری در سنگر خدمت به مردم و در جهت تحقق اهداف نظام جمهوری اسلامی، خالصانه