🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پویش بزرگ شهر پاک در طبس با اجرای این مرحله از پویش در منطقه رستم آباد صبح دوشنبه ۱۵ آذرماه ۱۴۰۰ با حضور مهندس محمد نصیری شهردار و جمعی از اهالی منطقه مذکور آغاز گردید..

در این مرحله از پویش که تا پایان وقت امروز به اتمام خواهد رسید نیروهای اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداریذ با پشتیبانی ماشین آلات سبک و سنگین و با همراهی اهالی منطقه واحد بازرسی اداره شهرداری منطقه از لحاظ نظافت شهری و جمع آوری زباله و نخاله و شاخ و برگ پاکسازی خواهد شد.

☎️سامانه تلفنی
۱۳۷
۰۵۶۳۲۸۳۰۱۳۷
اینستاگرام
http://instagram.com/shahrdari.tabas
تلگرام
@tabasgolshan1310
✍️ روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهر طبس