🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

پیرترین پلیکان باغ 

? پلیکان قدیمی و پیر باغ گلشن طبس که سالها میهمان این اثر فاخر و تاریخی بود؛ بامداد امروز شنبه ۱۵ آذر ۹۹ بعلت کهولت سن جان خود را از دست داد.

? گفتنی است؛ با پیگیری مهندس بهارستانی شهردار طبس، دو قطعه پلیکان جوان دیگر در سال گذشته با باغ گلشن افزوده شده است که در سلامت کامل هستند.

? پرندگان و حیوانات موجود در باغ و بوستان‌های شهرداری طبس به صورت دوره‌ای توسط کارشناس خُبره و دامپزشک کنترل می‌شوند.