🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

? قابلیتهای #پدافند_غیرعامل

❇️عنوان روز #شنبه هفته پدافند غیرعامل:

مصون سازی زیرساخت های کشور با تفکر بسیجی، روحیه جهادی و مقاومت

✍️روابط عمومی شهرداری طبس