🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

پدافند غیر عامل

? قابلیتهای #پدافند_غیرعامل ❇️عنوان روز #شنبه هفته پدافند غیرعامل:

تکریم شهدا

❇️ بازیدید مهندس #بهارستانی از محل یادواره شهدای معلم و دانش آموز

میدان معلم

❇️ بازیدید مهندس #بهارستانی از روند اجرا و بهسازی میدان معلم