🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

شهرداران استان در طبس

اعضای کارگروه فنی و خدمات شهری شهرداری های استان( شهرداران شهرهای دیهوک، ارسک، خضری، سه قلعه، گزیک) به همراه مهندس اکبری کارشناسی فنی و خدمات شهری دفتر امور شهری و شوراهای استانداری خراسان جنوبی در اولین نشست این کار گروه به میزبانی شهرداری طبس پیش از ظهر پنجشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۱ از پروژه بزرگ بوستان فاخر و چند منظوره شهرک شهید صدوقی در ورودی شهر طبس سمت بشرویه بازدید کردند.

در این بازدید که مهندس محمد نصیری شهردار طبس نیز حضور داشت؛ اعضای کمیسیون از مرحله اجرای فاز اول این پروژه که شامل المان تاریخی، آبنماهای طراحی شده ، زمین اسکیت فضاسازی و کف سازی و…. را مورد بازدید قرار داده و طراحی این پروژه را با توجه به گردشگر پذیر بودن شهر طبس کار شایسته و ماندگار در حوزه مدیریت شهری شهر دارالمومنین طبس برشمردند.

اجرای پروژه مذکور گام دیگری در تحقق شعار اعضای ششمین دوره شورای اسلامی شهر و شهردار طبس در مسئله توسعه متوازن شهری همراه با پیوست فرهنگی گردشگری در شهر طبس است.

✍️روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

لینک کانال شهرداری طبس در #سروش #تلگرام??
@shahrdaritabas