🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#جلسه_هماهنگی برگزاری ورزش باستانی با حضور مشترک پهلوانان زروخانه‌ای میبد و طبس همزمان با کنگره شهدا

با مشارکت شورای اسلامی شهر؛ شــهــرداری؛ باشگاه پوریای ولی و هیئت ورزش باستانی طبس