🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

ورزش باستانی

#جلسه_هماهنگی برگزاری ورزش باستانی با حضور مشترک پهلوانان زروخانه‌ای میبد و طبس همزمان با کنگره شهدا