🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

بخشی از عملکرد واحد موتوری شهرداری طبس و تلاش کارکنان این واحد استراتژیک در حمل و نقل شهرداری طبس

تامین ماشین آلات آماده سازی مسکن ملی 79 هکتاری، تامین ماشین آلات حمل آسفالت، به معابر شهر، تامین ماشین آلات آبیاری فضای سبز، همکاری با واحدهای مختلف شهرداری از جمله ماموریت های این واحد می باشد.

1401/03/29
#شهرداریدرخدمت_مردم

✍ روابط عمومی شورای اسلامی شهر و شهرداری طبس

اخبار شهرداری طبس در تلگرام
@shahrdaritabas1310
اخبار شهرداری طبس در اینستاگرام
https://www.instagram.com/@shahrdaritabas1310