🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ ادامه پروژه ساماندهی تابلوهای ترافیکی و معابر سطح شهر

میدان امام – بلوار امام – دیهشک – پایین محله – محله بازگ

? روابط عمومی شهرداری طبس