🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

واحد روابط عمومی

✅ ادامه پروژه ساماندهی تابلوهای ترافیکی و معابر سطح شهر

دیدار با معاون استاندار خراسان جنوبی

❇️ دیدار اعضای شورای اسلامی استان با معاونان استاندار؛ ?روز چهارشنبه اعضای شورای استان خراسان جنوبی ابتدا با اقای میر جعفریان معاونت هماهنگی امور عمرانی