🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

? پرداخت عوارض از شما،
?عمران و آبادانی از ما

نصب تبلیغات تخفیف ویژه #دهه_فجر در مکان های عمومی سطح شهر توسط واحد روابط عمومی

تشکر از #نانوایان محترم جهت همکاری و نصب بنر در نانوایی خود ?

✅پرداخت در #بهمن ماه ۱۵ درصد
✅ پرداخت در #اسفند ماه ۱۰ درصد