🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

نمایشگاه فجر بانوان

✍️ نمایشی از دست‌آوردهای حوزه بانوان و بازارچه‌ای از محصولات خانگی محلی طبس