🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ نصب تابلوهای معابر، پارکبان و شهرک ها توسط واحد روابط عمومی شهرداری

? رفع نواقص تابلوهای سطح شهر همواره در دستور کار قرار دارد.