🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ تعمیر تابلوهای معابر سطح شهر توسط روابط عمومی شهرداری طبس

? مهدی سرمدیان

 

 

 

تازه ترین اخبار