🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

تغییرات مدیریتی در شهرداری طبس

✅ به گزارش روابط عمومی شهرداری، شهردار طبس در مراسم قرائت قرآن صبح امروز از تغییرات مدیریتی در شهرداری طبس خبر داد.

واحد روابط عمومی

✅ تعمیر تابلوهای معابر سطح شهر توسط روابط عمومی شهرداری طبس