🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

تغییرات مدیریتی در شهرداری طبس

✅ به گزارش روابط عمومی شهرداری، شهردار طبس در مراسم قرائت قرآن صبح امروز از تغییرات مدیریتی در شهرداری طبس خبر داد.

واحد روابط عمومی

✅ تعمیر تابلوهای معابر سطح شهر توسط روابط عمومی شهرداری طبس

تازه ترین اخبار