🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

اهداف واحد آتش  نشانی و خدمات ایمنی

1نجات جان انسانها ، مهار واطفاء حریق و حفاظت از ثروتهای ملی در مقابل آتشسوزی و عوارض و سوانح ناشی از آن.
2برنامه ریزی و تعیین خط مشی در امور مربوط به آتشنشانی و خدمات ایمنی.
3آموزشها ی لازم درامور آتشنشانی و خدمات ایمنی در سطوح مختلف سازمان برای کارکنان و افراد خارج از سازمان طی برنامهای زمان بندی شده
4ایجاد و توسعه ایستگاههای مورد نیاز، و بهرهبرداری از آنها.
5نظارت بر عملیات، مؤسسات، و شرکتهای دولتی و خصوصی سرویس دهنده امور آتشنشانی و خدمات ایمنی.
6-اتخاذ تسهیلات لازم جهت مقابله و کاهش آثار سوء، ناشی از حوادث و سوانح طبیعی و غیرطبیعی
7نظارت و کنترل بر تحقق شرایط ایمنی ساختمانها و استانداردهای تجهیزاتی ساختمانها در مقابل سوانح گوناگون (زلزله، آتش سوزی، برق گرفتگی، سیل، بمبارانهای شیمیائی، اتمی و غیره).

**************

اطلاعات تماس:

مرتضی افراسیابی
مسئول واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی

تلفن: 32822222

125