🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی

اهداف واحد آتش  نشانی و خدمات ایمنی 1– نجات جان انسانها ، مهار واطفاء حریق و حفاظت از ثروتهای ملی در مقابل آتش‎سوزی و عوارض