🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی

اهداف واحد آتش  نشانی و خدمات ایمنی 1– نجات جان انسانها ، مهار واطفاء حریق و حفاظت از ثروتهای ملی در مقابل آتش‎سوزی و عوارض