🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

دومین همایش شهرداران استان خراسان جنوبی به میزبانی شهرداری قاین در حال برگزاری است.

مهندس علوی مقدم معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مهندس حلاج مدیرکل دفتر امور شهری و شوراها، مهندس میرجلیلی مدیرکل مدیریت بحران استانداری خراسان جنوبی میهمانان ویژه این همایش هستند.

مهندس بهارستانی شهردار طبس و مهندس کریمی فرماندار قاین نیز در همایش شهر داران خراسان جنوبی حضور دارند.

همایش شهرداران به ابتکار مهندس علوی مقدم و پس از حضور وی در معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خراسان جنوبی به منظور تبادل نظر، هم اندیشی و ارائه راهکار در مسیر مدیریت شهری برگزار می‌شود.