🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور

.

اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس سفره هفت‌سین متفاوتی پهن کرد که در آن حوزه کاری این اداره مجسم شده است.

این اداره متشکل از واحدهای فضای سبز، خدمات شهری، آتش‌نشانی، موتوری، تاسیسات و بازرسی است که به ریاست مهندس تیمور مقدس‌زاده خسروی مدیریت می‌شود.

مهندس بهارستانی شهردار طبس به همکاران خود در این اداره برای میزبانی از بهار خداقوت گفت و به تلاش مضاعف تاکید کرد.