🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

اقتصاد مقاومتی در شهرداری طبس

کدستگاه کمپرسی بنز که به دلیل فرسودگی در لیست اقلام مستهلک قرار گرفته بود، با بهسازی توسط کارشناسان بومی به حال آماده کار مبدل شد.

تجدید دیدار

مهندس جعفر بورنگ معاون سازمان عمران و توسعه آستان قدس رضوی و شهردار سابق شیروان و طبس با حضور دوستانه در شهرداری طبس به جمع

هفت سین اداری

اداره خدمات و ایمنی شهری شهرداری طبس سفره هفت‌سین متفاوتی پهن کرد که در آن حوزه کاری این اداره مجسم شده است.

نورپردازی شهری

شهردار طبس در توضیح نورپردازی عمارت باغ گلشن گفت: اجرای خط نور در این ساختمان با هزینه‌ای بالغ بر ۱۵ میلیون تومان توسط فرزندان بومی