🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

#توسعه_فضای_سبز

بازدید مهندس بهارستانی شهردار طبس از محل احداث مخزن تامین‌ آب فضای سبز مسکن مهر

مخزن پس از آماده‌سازی و لوله‌گذاری برای آبیاری فضای سبز شهری تحویل متولیان مسجد بلال می‌شود.