🇮🇷 سال جهش تولید با مشارکت مردم

شهرداری طبس

طبس ; چهارمین شهر زیارتی ایران ( عضو دبیرخانه شهرهای زیارتی کشور )

.

✅ محقق شدن یکی دیگر از خواسته های مردمی، به ویژه اهالی زیباشهر ، مجتمع توریستی

و شهرک شهید صدوقی واز آنجا که بلوار شهدا یکی از پر تردد ترین بلوارها درایام نوروز می باشد گل کاری فاز اول بلوار توسط نیروهای فضای سبز اداره خدمات وایمنی شهر شهرداری طبس به سرانجام رسید.

? مهدی قلی زاده