🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ تصاویری از آماده سازی نوروزی و نصب المان ها

◀️ نصب درب چوبی باغ گلشن
◀️ معرفی جاذبه های گردشگری طبس
◀️ استقرار دوچرخه در بلوار شهدا
◀️ آماده سازی کلبه های سنتی

? کارگروه زیبا سازی نوروزی شهرداری طبس