🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

ستقرار المان قطار هفت سین معدنی در میدان واعظ و استقبال همشهریان

? طوفان شب گذشته باعث جابجایی واگن ها شده بود ‼️

 

تازه ترین اخبار