🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ گل کاری و کاشت درخت در بلوارها و میادین شهر به منظور استقبال از بهار

? اداره خدمات و ایمنی شهری

◀️ همشهریان عزیز در حفظ و نگهداری فضای سبز و گل و گیاه و درختان مشارکت کنند.