🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

آخرین دعای توسل

✅ برگزاری آخرین دعای توسل کارکنان شهرداری در سال ۱۳۹۷

فضای سبز شهری

✅ پاکسازی فضای سبز پارک حاشیه ای شهرک صدوقی و بلوار مطهری توسط نیروی فضای سبز اداره خدمات و ایمنی شهری

نوروز شایسته

✅ گل کاری و کاشت درخت در بلوارها و میادین شهر به منظور استقبال از بهار

عمران شهری

✅ نصب پایه چراغ در حاشیه بلوار مطهری به منظور تامین روشنایی و ایجاد امنیت برای مجاورین و مسافرین

نوروز شایسته

صاویری از مراحل تکمیل المان های نوروزی سال ۹۸ در کارگاه آقای رحیم دفتری و کارگاه خشت و گل

تازه ترین اخبار