🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ جانمایی المان خاطره انگیز پیکان سبزه ای در مجاورت پمپ گاز عباسپور

? با توجه به صف طولانی خودروها در ایام نوروز این المان می تواند سرگرمی خوبی برای خانواده ها و بخصوص کودکان باشد.

 

تازه ترین اخبار