🇮🇷 سال تولید، دانش بنیان، اشتغال آفرین

شهرداری طبس

.

✅ استقرار المان کلبه روستایی و هفت سین در محوطه باغ گلشن

? کارگروه زیبا سازی نوروزی شهرداری طبس

 

تازه ترین اخبار