🇮🇷 سال مهار تورم و رشد تولید

شهرداری طبس

.

تسلیت ایران

▪️ #لغو_جشن‌های_عیدانه در طبس به احترام درگذشتگان سیل شیراز

نوروز شایسته طبس

✅ استقرار المان کلبه روستایی و هفت سین در محوطه باغ گلشن